Kontrastmarkering ger stöd till personer med olika handikapp

Kontrastmarkering är ett hjälpmedel för att underlätta för personer med olika handikapp. Det kan handla om synsvaga personer, personer med utvecklingsstörning, eller andra kognitiva svårigheter. Denna åtgärd behövs i allmänna lokaler, och pris kontrastmarkering varierar. Den behöver dock inte utföras i enskilda bostäder. 

Dessutom ska det vara lätt att upptäcka exempelvis parkeringsplatser gångytor, ramper, trappor.

Den nödvändiga kontrasten fås med hjälp av avvikande färg och ett avvikande material. Detta ger både ett taktilt och ett visuellt stöd.

Checklista finns för kontrastmarkering

Andra exempel på viktiga målpunkter i en byggnad som är viktiga att kunna upptäcka är entrédörrar och hissdörrar, receptionsdiskar, publika lokaler, toaletter, och utrymningsvägar. En lokal ska därför vara lättnavigerad, även för personer med någon typ av handikapp.

Detta är ganska lätt att ordna med hjälp av den här typen av taktila och visuella hjälpmedel. Om en lokal har mer än en toalett per plan, ska minst en av dem vara tillgängliga.

Detta regleras enligt boverkets byggregler, där det finns en del definierad checklista över vad som ska göras för att ett hus ska vara tillfredsställande i det här avseendet.

Kravet på kontrastmarkering finns som tekniska egenskapskrav och som tomtkrav. Det senare prövas vid bygglovet, medan det förra hanteras vid samrådet och startbeskedet för byggnadsprojektet i fråga.

Det finns flera olika sätt man kan kontrastmarkera på, men lagstiftningen ger tydliga riktlinjer för att det verkligen ska göras. 

Om personer har kognitiva handikapp så kan ett färgsystem vara att föredra. Det är ofta lättare att förstå än andra kognitiva markörer såsom till exempel text. För personer som har kraftigt nedsatt syn kan både visuell och taktil kontrast behövas för att få lämpligt stöd. Det är viktigt att åtgärderna täcker in alla sorters handikapp, vilket innebär ett stort spektrum, och flera olika avvikelser.

Skapa ditt eget skyltplan

En skylt måste visa ett klart och tydligt budskap för att inte skapa kaos. De ska vara lätta att förstå sig på samt göra det enklare för folk att hitta. Här stämmer verkligen uttrycket att en bild säger mer än tusen ord. Öka din effektiviteten genom att ha tydliga budskap på skyltplan och var säker på att allmänheten hittar rätt. Det spelar ingen roll vilken bransch du befinner dig i och till vilket ändamål skylten ska användas.

Skyltplan levereras till branscher som hotell och restaurang, offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, bostäder, detaljhandeln, olika utbildningsfastigheter samt andra offentliga miljöer. Du kan få hjälp med allt för inomhus och utomhusskyltning, grafiska och digitala lösningar samt skyltar för synskadade. Skylten kommer vara utformad så att den passar in i omgivningen och att den ger tydliga direktiv.

Världsledande inom skyltplan.

Företaget är världsledande på skylt- och vägvisningslösningar samt har sin tillverkningsenhet i Danmark där även huvudkontoret ligger. Du kan vara säker på att få en välutvecklad skyltplan då företaget varit aktiv i branschen sedan 1963 samt är verksamma i över 45 olika länder. De är inte endast leverantörer till några av världens största företag utan tar även på sig ett stort socialt ansvar.

Förbrukning av naturresurser vid tillverkning av skyltar dokumenteras noggrant och företaget har även kammat hem Gold Award från Miljønetværk Ribe Amt för sitt miljömedvetande. Den strömförbrukning som går till kontoren i Billund försörjs enbart av hållbara energikällor. Detta gör att du som kund kan känna dig stolt över att du förhandlar med ett företag som tar sitt miljöansvar på största allvar. Kontakta företaget via hemsidan för att få svar på frågor och funderingar. Du kan även nå dem på nummer: +46 8 549 011 11 om du befinner dig i Sverige eller +45 7219 3000 som gäller internationellt.